این دستگاه جهت بازرسی در اماکن و ایستگاه های بازرسی مورداستفاده قرار می گیرد و قابل نقل و انتقال می باشد.

نصب و راه اندازی دستگاه بسیار کم زمان می برد و به سرعت می توان این دستگاه را از محل جمع‌آوری نمود. برای کلیه خودروها با وزن های مختلف قابل استفاده می باشد.

secuscan2

secuscan3