دستگاه تولید مه ضدسرقت  UR Fog جهت جلوگیری از سرقت قابل وصل به هرگونه سیستم آلارمی که آژیر میزند به جای آلارم زدن مه قوی پخش میکند که تمام فضا را پر کرده به طوری که در آن منطقه هیچ چیز قابل رویت نخواهد بود بنابراین سارقان قادر به دید و دزدی نخواهند بود.

اغلب سرقت ها در کمتر از 3 دقیقه اتفاق می افتد و این در حالی است که حضور پلیس به صحنه ممکن است بیشتر از 15 دقیقه طول بکشد. به دلیل سرعت بالای خروج مه از دستگاه UR Fog بهترین راه حل جلوگیری از سرقت میباشد.

بدون اثر گذاشتن هرگونه رسوب روی لباس و بدون رطوبت

بی ضرر برای انسان و حیوانات

قابل استفاده با یک کپسول و تعویض آسان

قابلیت تنظیم خروج مه با یک دکمه

تعمیر آسان و دارای خدمات پس از فروش

کم مصرف

دارای استاندارد اروپایی

قابلیت کار به مدت طولانی بدون برق اصلی